?

Povídková kniha Zbyte─Źnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyte─Źnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??elo┼żena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jan─Źárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahrani─Źních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Zbyte─Źnost

V souboru osmi povídek autor vynalézav?? variuje r┼»zné polohy a r┼»zné podoby ─Źi projevy nejenom titulní "zbyte─Źnosti", ale v┼»bec psychické reálie takových ┼żivotních situací a takových ┼żivotních epizod, p??i nich┼ż se tento pocit univerzální zbyte─Źnosti jednou dramaticky dynamizuje, podruhé z┼»stává jako by skryt, setrvává b??hem vypráv??ní jakoby v ústraní, dává o sob?? v??d??t ponenáhlu, po troškách, n??kdy však o to záke??n??ji a p??ekvapiv??ji. Autor se nesna┼żí najít p??ímo odpov??di, pátrá spíše po motivacích, zkoumá pochody a hnutí lidské mysli, nazna─Źuje úpadek a podivnosti mezilidských vztah┼». P??itom nejde o nahodilé sebrání r┼»zných prozaických text┼»: je to pe─Źliv?? zkomponovaný povídkový cyklus, ─Źili soubor rozli─Źných variací nikoli na jedno téma, nýbr┼ż se zjevn?? spole─Źným zam????ením na lehce nesnesitelný ┼żivotní pocit absurdity, tragikomi─Źnosti, malé smysluplnosti našich všednodenních i nevšednodenních osud┼». Je t??eba zd┼»raznit, ┼że zde nemáme co ─Źinit s ned┼»v??ruhodnými výtvory blízkými tzv. magazínové povídce. Tyto prózy jsou vysoce kvalitními psychologickými povídkami ze sou─Źasnosti.

 

ZajÝmavÚ odkazy:
ę 2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Jaroslav Balv├şn, den├şk Pr├ívo

Jan Pavel do své osmé kní┼żky poskládal hrst krátkých, jakoby samostatných povídek. Vybrousil je do minimalistického sev??eného tvaru a k pohonu jejich d??je pou┼żil hovorové dialogy.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Bohdan Volejn├ş─Źek, knihovnice.cz

U┼ż od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí doká┼że ─Źtená??e p??enést, ─Źi snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>